Jóga a jógová terapie

V letech 2012 - 2015 jsem studovala na FTVS, formou celoživotního vzdělávání, Jógu a jógovou terapii. Mým učitelem, v oblasti jógy, byl a je PhDr. Jiří Čumpelík PhD. Díky předmětům Východní filozofie, Indická filozofie a Komunikační dovednosti jsem se mohla ve své Závěrečné práci věnovat tématu stáří, umírání a smrti.

V roce 2017 jsem dokončila studium na FTVS Pohyb a zdraví II. (Zdravotní tělesná výchova).